Nuusbrief no.15/12
August 16, 2012  
U hulp word benodig om Loslitdag op 7 September 'n reuse sukses te maak. Verkoop plakkers aan u vriende, familie en besighede. Rand Water Race For Victory vind plaas op 16 September 2012. Inskrywings kan aanlyn gedoen word. Vir meer inligting kontak Me. D. Mentz.

Geagte Ouers/Voogde,

ONTHOU ASSEBLIEF:

 

Die skool begin stiptelik om 7:40.  Sien asseblief toe dat u kind/kinders betyds by die skool is.  Indien u weet dat u kind afwesig gaan wees, stel asseblief die skool vooraf in kennis.

 

Indien ‘n leerder vir 3 dae of meer afwesig is, moet ‘n doktersertifikaat voorsien word.

 

Die spoedgrens op die skoolgronde is 20km/h.  Maak asseblief seker dat die persone wat u kind vervoer ook daarvan bewus is.

  

$$$MARKDAG$$$

 

Markdag vind plaas op 7 September 2012, vanaf 09:00 tot 12:00.  Die leerlinge van die Senior Fase nooi al die ander leerders, personeel en ouers van Frances Vorwergskool uit om hulle op hierdie dag te kom ondersteun.  Bring asseblief BAIE geld saam.


BOEKUITSTALLING TYDENS KONSERT

 

Kinderboeke (Gr. RR – Gr.9) sal op Vrydag, 21 September, by die skool tydens die kleedrepetisie uitgestal word.  Tydens hierdie geleentheid kan leerders na die boeke kom kyk.  Boeke sal tydens die konsertuitvoerings en die daaropvolgende week, verkoop word.  U kan ‘n boek aankoop vir u kind of u kan dit skenk aan die skool.  U kind se naam sal dan voor in die boek aangebring word en leerders sal toegang tot die mediasentrum hê, waar hierdie boeke bewaar sal word.

 

Kaartfasiliteite sal beskikbaar wees of kontant-aankope kan gedoen word. 

 

UITSTAPPIE NA KAAPSTAD : UBUNTU TEEN FILM FESTIVAL

 

Verlede jaar het ‘n universiteitstudent ‘n film, Champions, gemaak waarin 5 leerders van ons skool die hoofkarakters was.  Die film het ‘n prys gewen by die Ubuntu Teen Film Festival.  Die pryswennersfunksie vind eerskomende Vrydag, 17 Augustus, by Artscape in Kaapstad plaas.  Al 5 leerders sal dit bywoon.  Hulle word vergesel deur Me. E. Potgieter en M. Bornman.

‘n Groot dankie aan al die borge vir die ruim bydraes wat dit moontlik gemaak het vir die groep om per vliegtuig te reis, vervoer in Kaapstad te hê asook akkommodasie vir een nag.  ‘n Besoek aan Tafelberg, spesiale baadjies en sakgeld is ook geborg.

Nogmaals dankie.

RAND WATER RACE FOR VICTORY:

 

Ons jaarlikse fondsinsamelingsprojek vind plaas op 16 September 2012.

Ons wil hiermee ons ouers bedank vir elkeen se samewerking tot dusver.  Hou asseblief aan om hierdie waardige saak te ondersteun.

LOSLITDAG 2012 : 7 September 2012

 

Ons rig 'n versoek aan u om asseblief Frances Vorwergskool te ondersteun deur soveel as moontlik plakkers te verkoop / koop.  Plakkers is beskikbaar by Me. Lize van der Merwe.

SYKOUSE BENODIG:

 

Die Spesiale afdeling versoek dat alle ou sykouse asseblief aan hulle geskenk sal word.  Hulle is tans besig met ‘n projek en benodig die sykouse daarvoor.

Sterkte vir die komende week.

MNR. L. VAN WYK

HOOF

 

 

 


Supplied by Elize Bekker from francesvorwergschool

Web technology provided by Entelect