Nuusbrief no. 19/12
October 25, 2012  
Algemene Jaarvergadering 12 November om 18:00 Die vertoning "Annale van 'n Windgat" vind plaas op 9 November om 19:00. Kaartjies is beskikbaar by Me. Viljoen teen R100 p.p

 

ALGEMENE JAAR VERGADERING MAANDAG 12 NOVEMBER 2012

 

Ons skool se AJV sal op Maandag, 12 November 2012 om 18:00 in die skoolsaal plaasvind.  Hierdie is ‘n baie belangrike vergadering en elke ouer word ernstig versoek om dit by te woon aangesien begrotingsbesluite goedgekeur moet word.  Die skool se voorgestelde begroting is tans in die administratiewe kantoor beskikbaar vir besigtiging.

 

Die Hoof se Jaarverslag is by u kind se klasonderwyser op aanvraag beskikbaar. ‘n Afskrif van die verslag sal ook vanaf 17:00 op die 12de November vir besigtiging in die voorportaal van die skool beskikbaar wees.

 

KONSERT DVD’S EN FOTO’S

 

Vrydag 2 November is die laaste dag waarop DVD’s en foto’s nog betaal kan word.  Alle bestellings wat teen daardie datum nog nie betaal is nie, sal dan gekanselleer word.  Die DVD is tans in die finale proses van redigering en behoort vroeg in November beskikbaar te wees.

 

"ANNALE VAN 'N WINDGAT"

 

"Annale van 'n Windgat" is 'n eenman vertoning met Neels Clasen (Jan in die sepie Binneland) wat handel oor persoonlikheidstipes. Dit word op 9 November om 19:00 by Frances Vorwerg aangebied. Elkeen van ons is of 'n banggat, 'n slapgat, 'n windgat of 'n hardegat. Die vertoning word aangebied in die styl van "Defending the Caveman". Fondse wat ingesamel word, is ten bate van Frances Vorwergskool se "Ons gee om"  fonds wat help om bv. brille, gehoorapparate, uitstappies ens. van minderbevoorregte leerders te befonds.

Kaartjies beloop R100 p.p. en sluit kerrie-en rys in. Skakel Susan by Spraakterapie vir kaartjies.

 

TWEEDEHANDSE SKOOLKLERE

 

Ons benodig dringend 2de handse skoolklere by die inkontinensiekliniek vir die leerders wat glipsies kry.  Dit sal regtig waardeer word indien u alle skoolklere wat nie meer gebruik word nie vir suster Charmain stuur.

 

 

Civvies Dag

 

Vrydag

9 November

 

R5.00

 

 

 

KENNISGEWING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN FRANCES VORWERG OUERS

 

 

 

DATUM:           MAANDAG 12 NOVEMBER 2012

 

TYD:                18:00

 

PLEK:              SKOOLSAAL

 

AGENDA

 

1.    Verwelkoming

2.    Presensie

3.    Verskonings

4.    Besprekingspunte

          4.1.1 Voorsitter se verslag.

4.1.2  2013 Begroting voorstel en besluite.

4.1.3  Beantwoording van skriftelike vrae oor die AJV verslag van           die Skoolhoof.

4.1.4 Beantwoording van skriftelike vrae oor die begroting          

          deur die voorsitter van die Finansiële komitee.

4.1.5 Afsluiting

 

Neem asseblief kennis:

·        Algemene vrae moet asseblief skriftelik voor of op 5 November 2012 by Mercia in die administratiewe kantoor ingehandig word.

·        Afskrifte van die finansiële state is beskikbaar op versoek.

·        Die skool se voorgestelde begroting vir 2013 sal vanaf 25 Oktober 2012, in die administratiewe kantoor beskikbaar wees vir besigtiging.

 MNR. L. VAN WYK

HOOF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Supplied by Elize Bekker from francesvorwergschool

Web technology provided by Entelect