Nuusbrief No.1/13
January 10, 2013  

WELKOM TERUG!!

 

Dit is aangenaam om almal terug te verwelkom na die skoolvakansie.

 

Ons vertrou dat u elkeen heerlik gerus het en dat u vol energie en sprankel is om die nuwe jaar met al sy uitdagings aan te pak.

 

 

REGSTELLING

 

Daar is foutiewelik ‘n nuusbrief deurgegee aan nuwe ouers waarin daar gemeld is dat ouers/voogde kwalifiseer vir 10% afslag indien die jaar se skoolfonds eenmalig in Januarie vereffen word.

 

Dit spyt ons, maar hierdie inligting is sonder die wete van die skool se Beheerliggaam gepubliseer en daar is nooit so ‘n besluit vir 2013 geneem nie.

 

SKOOLDRAG

 

Ons wil hier aan die begin van die nuwe skooljaar die belangrikheid van korrekte skooldrag beklemtoon. Ons wil ‘n kultuur van trots onder ons leerders kweek en daarom versoek ons dat leerders asseblief nie van die voorgeskrewe skooldrag afwyk nie.  

 

Aangesien daar nie meer sportperiodes gedurende die formele skooldag is nie, mag leerders in die Beroeps-, Senior- en Intermediêrefase nie meer sportdrag skool toe dra nie, tensy die HOD van elke afdeling ander reëlings met die betrokke fase gemaak het.

Leerders wat aan sport deelneem moet asseblief onthou om hulle sportdrag saam te bring skooltoe op Maandae en Woensdae.

 

Leerders begin op Maandag 14 Januarie swem.  Maak asseblief seker dat u kind die korrekte swemdrag het.

 

Slegs leerders wie se voltooide kontrakte ontvang is, sal toegelaat word om te swem.

 

OUERAAND

 

Neem asseblief kennis van die oueraand / bekendstelling wat op Donderdag 17 Januarie om 18:00 in die skoolsaal sal plaasvind.  Ouers word versoek om asseblief  oueraande by te woon.  By hierdie geleenthede word belangrike inligting, wat u kind mag raak, deurgegee.


 

HANDBOEKE

 

Ons wil ook ons ouers se samewerking, waar dit by ons handboeke kom, vra.

Leerders ontvang meestal nuwe handboeke aangesien ons besig is om oor te skakel na die nuwe voorgeskrewe leerplan.  Help ons asseblief om ons handboeke op te pas.

 

 

GEHOORSIFTING

 

Die spraakterapie- en oudiologie departement begin Maandag 14 Januarie 2013 met hul jaarlikse gehoor-siftingsprogram waar elke leerder in die skool ‘n gehoorsiftingstoets ondergaan. Indien ouers enige navrae in hierdie verband het, word u versoek om asb. ‘n nota saam met u kind te stuur vir aandag: Spraakterapie

 

KOSHUIS-EN NASKOOLTYE

 

Ouers word daaraan herinner dat die koshuis- en naskool Vrydae om 17:00 sluit. Leerders moet asb. voor 17:00 afgehaal word. Koshuisleerders kan Sondae-aande tussen 18:00 en 18:30 teruggebring word koshuis toe.

 

Mnr. L. van Wyk

HOOF

 

 


Supplied by Elize Bekker from francesvorwergschool

Web technology provided by Entelect